Festes, fires i tradicions

CATIFES DEL SAGRAT COR
Data d'inici: 09/06/2024
Data final: 09/06/2024
Es tracta d’una tradició que compta ja amb més de 40 anys d’antiguitat i que s’ha anat reproduint progressivament any rera any sense cap intermitència.

Les catifes de flors es fan pels carrers de la nostra població amb motiu del Corpus i es tracta d’un punt de reunió i de col.laboració entre amics i veïns.

Participa una gran quantitat de gent provinent fins i tots de les rodalies i que aprofiten aquesta circumstància per venir al nostre poble i col.laborar amb els seus familiars treballant colze a colze amb ells tota la nit.Treballen tant grans com petits i colze a colze aconsegueixen el seu objectiu.

Des de la nit anterior ja es pinten els dibuixos als carrers que posteriorment s’ompliran amb les flors, la cascarilla, les pedretes o els diferents materials que de manera molt original s’afegeixen cada any a les catifes.
En començar a fer-se de dia és molt bonic veure com van amunt i avall les caixes de flors, el verd i en definitiva les persones que fins i tot si és necessari s’ajuden d’un carrer a un altre.

Un cop acabades i quan la processó del Sagrat Cor està a punt de passar-hi per sobre la satisfacció i l’orgull de tots i totes aquells que hi ha contribuit és més que qualsevol altra manera de compensació .Es tracta a més no només d’un orgull individual sinó també d’un orgull de poble.