Notícia

Publicat el 01/06/2023
Diputació de Tarragona
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció.
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’EMD de Jesús subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat del municipis, anualitat 2022. Ascendint la totalitat d’aquestes a 4.232,44€
Les diferents actuacions han anat dirigides a incrementar el nivell de ciberseguretat de l’EMD de Jesús amb el conjunt de mesures de l'Esquema Nacional de Seguretat.
Amb aquesta línea d’ajuts s’han dut a terme les següents actuacions:
- Adquisició Llicència Sistema Operatiu Server
- Adquisició Llicències Antivirus.
- Adquisició Servidor
- Adquisició SAIs
- Adquisició portàtil