Notícia

Publicat el 28/08/2023
Diputació de Tarragona
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció per import de 34.086,60 euros amb destinació al finançament de l'Escola de Música Municipal, curs 2022-2023