Notícia

Publicat el 18/10/2023
Diputació de Tarragona
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció per import de 71.098,14 euros amb destinació al finançament de despesa corrent, d'acord amb el PAM, anualitat 2023.