Notícia

Publicat el 20/10/2023
Diputació de Tarragona
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció.
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció per import de 5.013,72 euros per restablir béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2023, concretament per la construcció d’un col·lector d’aigües pluvials entre el camí Pou de la Conxa i el camí de la Vall Cervera.