Notícia

Publicat el 10/11/2023
Diputació de Tarragona
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció
La Diputació de Tarragona, a través del PAM 2023, ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció per import de 92.196,33 euros amb destinació a l'obra Urbanització de l'Avinguda Molins d'en Comte i Carrer Daniel Mangrané. Fase II.
L'actuació que s'ha realitzat és la urbanització de l'Avinguda Molins d'en Comte i Carrer Daniel Mangrané de Jesús. Es considera una actuació d'urbanització de l'Avinguda Principal per poder oferir-la en les condicions òptimes al conjunt de la població.
S'adjunta com a fitxer adjunt de la present noticia un recull de fotografies que il·lustren els treballs efectuats.