Notícia

Publicat el 16/10/2018
Diputació de Tarragona: Subvenció
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció.
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció per import de 5.270,79 euros amb destinació al finançament del servei de socorrisme de la piscina municipal.