Notícia

Publicat el 22/10/2018
Diputació de Tarragona: Subvenció
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció.
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció per import de 4.485,50 euros amb destinació a la millora de diferents equipaments municipals d'interès ciutadà, anualitat 2017.