Notícia

Publicat el 12/11/2018
Diputació de Tarragona: Subvenció
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció.
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció per import de 546,74 euros amb destinació a l'edició del llibre Treballs de recerca en l'àmbit literari i l'exili.