Notícia

Publicat el 28/11/2018
EMD de Jesús: anunci de consulta pública.
Consulta pública d'ordenança no fiscal.
Aprovació de l'ordenança no fiscal reguladora de les prestacions patrimonials públiques no tributàries pels serveis i activitats que presta Jesús Activitats i Serveis, SL.