Notícia

Publicat el 30/11/2018
Diputació de Tarragona: Subvenció
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció.
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció per import de 81.401,00 euros amb destinació al finançament de despesa corrent, d'acord amb el PAM, anualitat 2018.