Notícia

Publicat el 30/11/2018
Diputació de Tarragona: Subvenció
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció.
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció per import de 2.442,65 euros amb destinació a la realització d'activitats culturals, anualitat 2018.