Notícia

Publicat el 21/12/2018
Diputació de Tarragona: Subvenció
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció.
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció per import de 6,00 euros amb destinació al finançament dels interessos dels préstecs.