Notícia

Publicat el 05/02/2019
Diputació de Tarragona
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció.
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció per import de 139.998,86 euros d'acord amb el PAM 2017 amb destinació a l'obra "Nou Pavelló Poliesportiu a Jesús, 1ª fase"