Notícia

Publicat el 05/02/2019
Diputació de Tarragona
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció.
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció per import de 16.589,49 euros amb destinació a l'adequació de la xarxa de cablatge estructurat a l'EMD de Jesús d'acord amb el PEXI 2017.