Notícia

Publicat el 26/07/2019
Diputació de Tarragona
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció.
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l' EMD de Jesús una subvenció per import de 70.000,00 euros d'acord amb el PAM 2018 amb destinació a l'obra "Nou Pavelló Poliesportiu a Jesús, 1ª fase"