Notícia

Publicat el 24/09/2019
Diputació de Tarragona
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l' EMD de Jesús una subvenció nominativa.
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l' EMD de Jesús una subvenció nominativa per import de 100.000,00€ amb destinació al nou pavelló poliesportiu, 1a fase.