Notícia

Publicat el 27/09/2019
Diputació de Tarragona
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció.
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció per import de 56.845,50€ amb destinació al finançament de despesa corrent, d'acord amb el PAM, anualitat 2019.