Notícia

Publicat el 18/11/2019
Diputació de Tarragona
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció.
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció per import de 5.813,52€ amb destinació al finançament d'actuacions de vigilància dels usuaris de les piscines i fer complir les normes de seguretat del seu ús, per l'exercici 2019.