Notícia

Publicat el 29/11/2019
Diputació de Tarragona
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció.
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció per import de 2.317,98€ amb destinació al tractament de desratització.