Notícia

Publicat el 11/05/2020
Diputació de Tarragona
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció.
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció per import de 1.324,80€ amb destinació a la celebració d'actuacions a l'Espai ImmArt dins la convocatòria de subvencions extraordinàries per a projectes i activitats culturals de caràcter singular, anualitat 2019.