Notícia

Publicat el 16/09/2020
Diputació de Tarragona
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció.
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció per import de 1.862,59 euros amb destinació a la millora de les instal·lacions i equipament dels Consultoris Mèdics Locals de titularitat municipal, anualitat 2019.