Notícia

Publicat el 28/10/2020
Diputació de Tarragona
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció.
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció per import de 71.098,14€ amb destinació al finançament de despesa corrent, d'acord amb el PAM, anualitat 2020.