Notícia

Publicat el 20/11/2020
Diputació de Tarragona
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció.
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció per import de 12.000,00€ amb destinació al finançament d'activitats culturals, esportives i educatives i per l'impacte i les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID 2019.