Notícia

Publicat el 25/11/2020
Diputació de Tarragona
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció.
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció per import de 2.418,40€ amb destinació al finançament per a la realització d'actuacions per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans, convocatòria 2020.