Notícia

Publicat el 27/11/2020
Diputació de Tarragona
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció per import de 41.731,46€ amb destinació al finançament per a la realització d'actuacions per restablir els béns i serveis afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020, concretament per a la reparació d'emergència dels trams dels camins afectats pel "Glòria", ascendint el cost total d'aquesta reparació a 43.927,85€.