Notícia

Publicat el 27/11/2020
Diputació de Tarragona
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció.
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció per import de 19.620,31 euros amb destinació al finançament per a la realització de projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular, per a l'any 2020, concretament per a l'execució de la XXV Fira de l'Oli de les Terres de l'Ebre i de la IV Fira de la Garrofa.