Notícia

Publicat el 27/11/2020
Diputació de Tarragona
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció.
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció per import de 2.418,40 euros amb destinació a actuacions per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans, convocatòria 2020.