Notícia

Publicat el 23/12/2020
Diputació de Tarragona
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció.
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció per import de 21.072,12 euros en matèria de Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID-19, convocatòria 2020.