Notícia

Publicat el 11/01/2021
Diputació de Tarragona
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció.
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció per import de 33.017,67 euros amb destinació al finançament de l'Escola de Música municipal.