Notícia

Publicat el 15/03/2021
Diputació de Tarragona
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció.
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció per import de 2.366,04 euros amb destinació a la millora de les instal·lacions i equipaments dels Consultoris Mèdics Locals de titularitat municipal, anualitat 2020.