Notícia

Publicat el 02/11/2021
Diputació de Tarragona
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció.
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció per import de 31.754,19 euros amb destinació al finançament de l' Escola de Música Municipal.