Notícia

Publicat el 02/11/2021
Diputació de Tarragona
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció.
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció per import de 2.600,00 euros amb destinació al finançament d'activitats culturals o d'interès per a la ciutadania, de caràcter singular, per a l'any 2021.