Notícia

Publicat el 14/03/2022
Diputació de Tarragona
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció.
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció per import de 19.211,05 euros amb matèria de Salut Pública per fer front a despeses derivades de la contractació de socorristes, i despeses ocasionades per actuacions de protecció de la Salut Pública, anualitat 2021.