Notícia

Publicat el 21/10/2022
Diputació de Tarragona
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció per import de 33.012,58 euros amb destinació al finançament de l'Escola de Música Municipal.