Notícia

Publicat el 21/10/2022
Diputació de Tarragona
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció per import de 71.098,14 euros amb destinació al finançament de despesa corrent, d'acord amb el PAM, anualitat 2022.