Notícia

Publicat el 27/12/2022
Diputació de Tarragona
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció.
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció per import de 2.856,65 euros per restablir béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2022, concretament per les obres de pavimentació del carrer Primitiu Sabaté.