Notícia

Publicat el 30/01/2023
Diputació de Tarragona
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció.
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció per import de 9.127,77 euros destinada a projectes i activitats culturals o d'interès per la ciutadania, de caràcter singular. Convocatòria 2022.