Notícia

Publicat el 30/01/2023
Diputació de Tarragona
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció.
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Jesús una subvenció per import de 18.413,18 euros amb matèria de Salut Pública per fer front a les següents despeses:

- S'ha realitzat la contractació de socorristes durant el període d'obriment de la piscina municipal.
- S’han realitzat actuacions destinades a la reducció d’espècies plaga en l’àmbit urbà.
- S’han comprat gàbies per gestionar la captura de gats abandonats.
- S’han adquirit productes de neteja i desinfecció i s’han contractat empreses externes per a la realització d'actuacions de neteja i desinfecció dels espais públics i equipaments municipals.
- S’han adquirit guants per complir la funció d’equips de protecció individual.
- S'han finançat les despeses de manteniment del desfibril·lador subvencionat per la Diputació en anys anterior.
- S’ha condicionat el consultori mèdic local.

S’adjunta com a fitxer adjunt de la present noticia un recull de fotografies que il·lustren els treballs efectuats.