Pressupostos participatius

Jesús 2021-2022

Cens: 3.338

Vots emesos: 389

Participació: 11,65%

Gràfica de % de participació per franja d'edat

gràfica participació per edats

Naturalització dels patis:
174 vots, 18.63%

Proposta guanyadora!

Import

7000 €

Necessitat

Que els nens i nenes tinguin uns patis de l'escola més naturals i a la vegada pedagògics. On poden aprendre a conviure amb la natura, experimentant i divertint-se.

Descripció

Transformar els patis de l'Institut Escola Daniel Mangrané, Som-hi i Pas a Pas en espais de vida, més verds, més vitals, més humans i sobretot, més pedagògics i divertits.

Ubicació

Als patis de Som-hi i Pas a Pas de l'IE Daniel Mangrané.
Arreglar voreres.:
136 vots, 14.56%

Proposta guanyadora!

Import

20000 €

Necessitat

Evitar accidents per caigudes dels vianants

Descripció

Arreglar totes les voreres que estan aixecades pels arbres per evitar caigudes dels vianants

Ubicació

Avinguda de Jesús a Roquetes.
Eliminació barreres arquitectòniques:
132 vots, 14.13%

Proposta guanyadora!

Import

40000 €

Necessitat

Facilitar els desplaçaments de les persones amb mobilitat reduïda i, de retruc, les famílies amb cotxets de nadons, les persones grans, les persones que utilitzen el carro de la compra, els escolars amb motxilles de rodes.

Descripció

1. suavitzar la rampa, eixamplar-la i posar barana; 2. fer més ampla la vorera; 3. fer una rampa a banda i banda.

Ubicació

1. C12 semàfor 2.- C. Sta. M. Rosa Moles 3.- C. Primitiu Sabaté amb el C. Sebastián Ladrón
Enllumenat entrada a Jesús:
121 vots, 12.96%

Import

40000 €

Necessitat

Il·luminació inexistent a l'entrada de la població per Ctra. Antiga de Xerta - Casella. Zona molt transitada per vianants, bicis i vehicles motor....

Descripció

Instal·lar una primera fase d'enllumenat a l'antiga Ctra. de Xerta fins a la rotonda de la Casella.

Ubicació

Ctra. Antiga de Xerta.
Passeig Puig: passeig verd:
106 vots, 11.35%

Import

40000 €

Necessitat

Millorar el Passeig Puig quant a vegetació per convertir-lo en un espai més amable i amb una reducció de la circulació de vehicles, tal com s'ha fet al llarg del curs.

Descripció

Dissenyar una actuació de jardineria per convertir el Passeig Puig en un passeig verd, d'arbres i espais amb bancs i gronxadors per fer una zona amable a l'exterior dels centres educatius i la Masia.

Ubicació

Passeig Puig
Nova instal·lació de fontaneria, aigua freda i calenta als vestidors del camp.:
99 vots, 9.6%

Import

35000 €

Necessitat

Millorar la temperatura i els conductes de l'aigua als vestidors local, visitant, arbitres i lavabos homes/dones. ( Zona triangle)

Descripció

Instal·lació sistema generació d'aigua calenta per millorar la temperatura i substitució aixetes dutxes, lavabos i fluxors wc als vestidors local, visitant, àrbitres i lavabos homes-dones.

Ubicació

Camp de la Santa Creu
Acondicionament acústic de la sala d'assaig de l'Escola de Música:
48 vots, 5.14%

Import

10000 €

Necessitat

La necessitat que es vol resoldre és l'acondicionament acústic de la sala polivalent i d'assaig de l'Escola de Música. Una actuació que beneficia als alumnes de l'escola, als membres de la banda i també als veïns i veïnes de l'edifici.

Descripció

Col·locació de panells d'atenuació acústica o altres elements per tal de millorar el comportament acústic i la reverberació acústica de la sala polivalent i d'assaig de l'Escola de Música.

Ubicació

Sala polivalent i d'assaig de l'Escola de Música.
Insonorització pavelló:
46 vots, 4.93%

Import

35000 €

Necessitat

Millorar l’acústica del pavelló.

Descripció

Millorar acústica del pavelló amb plaques d'atenuació o similar

Ubicació

Pavelló de Jesús
Escenari per a festes:
43 vots, 4.6%

Import

30000 €

Necessitat

L'escenari actual del que disposa l’EMD de Jesús per realitzar diferents actes com ara: espectacles, teatre, actuacions musicals... degut al temps, i l'ús del mateix, està en males condicions. Per això mateix proposo la seva reposició.

Descripció

Adquisició d'un escenari nou pels diferents actes que es realitzen al nostre poble. Escenari desmuntable, per fer-ne ús durant tot l'any a qualsevol lloc del poble.

Ubicació

Escenari desmuntable, es pot fer ús a qualsevol lloc del poble que es cregui oportú.
Nou punt connexió wifi:
29 vots, 3.1%

Import

2000 €

Necessitat

Dirigit a tota la joventut, posar wifi a altres llocs del poble com ara el parc del costat de l’institut, ja que és un punt de quedades alt en què es necessita wifi, ja que tothom no té dades mòbils

Descripció

Zona wifi al parc del costat de l'Institut Escola Daniel Mangrané. Elements que intervenen en aquest projecte: 4 repetidors i 1 antena

Ubicació

Al parc del costat de l’Institut Escola Daniel Mangrané