Pressupostos participatius

Jesús 2022

Propostes que es poden fer

Pots fer qualsevol proposta en matèria d'inversió que consideris necessària per Jesús. Les inversions són tot allò que es pot construir i adquirir, i que és perdurable en el temps.

Per exemple: la creació o reforma d'equipaments municipals, l'adquisició de mobiliari urbà i béns materials, la millora d'espais públics (carrers, camins municipals, supressió de barreres arquitectòniques, senyalització, enllumenat, zones verdes), l'adquisició i instal·lació de tecnologies d'ús públic (eficiència energètica, reducció de la contaminació, material informàtic pels equipaments, etc.).

Condicions de les propostes