Pressupostos participatius

Jesús 2022

Identificació

  • Primer us heu d'identificar amb el vostre NIF/NIE i la data de naixement.

  • Un cop validades les dades d'identificació passareu a la pantalla on es relacionen les 10 propostes seleccionades, de les quals en podreu escollir/marcar entre 1 i 3 en una mateixa votació.

  • Sols és possible votar un cop per persona.

Document d'identitat:
Data de naixement: