Pressupostos participatius

Als Pressupostos Participatius de l'any 2016 van ser seleccionades les propostes següents:Actuació: Marquesina metàl·lica i bancs al pati d'accés als centres d'Educació Infantil i Primària IEDM.

Proposat per: AMPA de l'IE Daniel Mangrané

Actuació: Supressió de barreres arquitectòniques (28 accessos/voreres).

Proposat per: Associació Josep Puig

Actuació: Condicionament i millora instal·lacions camp de futbol: 4 porteries abatibles.

Proposat per: Club de Futbol Jesús Catalònia