El poble

Patrimoni històric

A la mateixa partida hi ha la torre d'en Corder, que sembla que existia ja en època ibèrica. La construcció actual és de planta quadrada, no conserva els merlets i la porta és de mig punt, adovellada.

A tramuntana de Jesús, molt a prop, hi ha la torre d'en Pinyol o del Prior, conjunt d'edificacions amb una torre medieval quadrada reforçada a la part superior per matacans emmerletats.

El nucli sorgí al voltant d'un convent de franciscans que hi fou fundat l'any 1429 amb el nom de convent de Jesús (d'on deriva el del poble). L'església del convent, que fou reedificada a la segona meitat del segle XVIII, és l'actual església parroquial de Sant Francesc, d'estructura barroca i ornamentació rococó a les voltes de les tres naus i a la cúpula central.

Una institució important de Jesús és l'Hospital de la Santa Creu, antiga casa de beneficència fundada per ordre reial el 1796. Actualment acull una de les millors llars d'avis de Catalunya.

Hi ha, també, el noviciat de Nostra Senyora de la Consolació, autoritzat el 1858, on destaca la capella, neoromànica, decorada amb pintures de Josep Artigas.

Per últim, s'hi troba el convent de les carmelites descalces, fundat el 1877, amb una església de l'època neomedieval.