El poble

Presentació

Jesús és un poble de 3.786 habitants, amb una extensió de 16,36 quilòmetres quadrats, que està constituït en entitat municipal descentralitzada des del juny de 1994; situat a uns dos quilòmetres de Tortosa, a la dreta de l'Ebre, s'hi arriba per la C-12 (eix de l'Ebre).

El nom i el nucli sorgí al voltant d'un convent de franciscans (que data del segle XV, any 1492), el qual va ser fundat amb el nom de Santa Maria de Jesús. L'església de l'esmentat convent va ser reedificada (segle XVIII) i és l'actual església parroquial de Sant Francesc. El claustre del que seria més endavant el convent de Sant Francesc, tocant a la parròquia, és dins del que fou des de mitjans del segle passat el col·legi de la Immaculada. L'església i l'antic col·legi són al barri que en el seu dia s'anomenà Raval Vella (d'illes irregulars i carrers estrets). La Raval nova, a la zona més alta, té illes més curtes i carrers més amples, i el seu origen se situa concretament al 1764, quan mossèn Pinyana en començà a vendre els garroferars que es convertiran en solars o patis.

Jesús era considerat un poble dormitori fins que van haver d'augmentar les edificacions per l'espectacular creixement demogràfic entre el segle XVIII i principis del XIX, provinent d'excedents de Tortosa que es dedicaven a l'explotació de terres ermes.

Cap a mitjans del segle XIX el principal conreu va ser l'olivera: tal va ser el canvi tecnològic cap a l'any 1850 que Jesús va esdevindre el primer poble que va arribar a tindre fins a un centenar de molins d'oli. Avui dia, pel que fa a l'agricultura, es conserva el cultiu de l'olivera juntament amb el de tarongers, garrofers i ametllers.

Jesús, tradicionalment, concentrava la comunitat religiosa dels franciscans i dels jesuïtes més tard. Avui dia trobem la casa mare de les Germanes de la Consolació (1858), de les Teresianes (any 1900) i el Convent de les Carmelites Descalces (1877). Una altra institució important de Jesús és l'Hospital de la Santa Creu, antiga casa de beneficència fundada el 1796, la qual actualment acull la llar d'avis i serveis sociosanitaris.

Hi ha moltíssimes activitats que podríem destacar d'aquest poble: el pessebre vivent, les catifes de flors als carrers, la Fira de l'Oli, etc.

Com a productes típics gastronòmics hi trobem les baldanes d'arròs, la carn de corder amb allioli, els pastissets i les coquetes de sagí.

Tot això fa que Jesús continue tenint una identitat de poble que no ha perdut mai.

Benvinguts a Jesús!