L'EMD de Jesús

2023-2027

Òrgans de govern

Victor Ferrando i Sabaté

Àrees

President

Susanna Gómez i Aixendri

Àrees

Membre de l'equip de Govern

Eva Marro i Colomé

Àrees

Membre de l'equip de Govern

Pere Panisello Tafalla

Àrees

Membre de l'equip de Govern

Carolina Echevarria Pujol

Àrees

Membre de l'equip de Govern

Noelia Tomás Campos

Àrees

Membre de l'equip de Govern