L'EMD de Jesús

2019-2023

Òrgans de govern

Victor Ferrando i Sabaté

Àrees

President

Susanna Gómez i Aixendri

Àrees

Membre de l'equip de Govern

Pere Panisello Tafalla

Àrees

Membre de l'equip de Govern

Eva Marro i Colomé

Àrees

Membre de l'equip de Govern

Josep Pere Puig i Rosales

Àrees

Membre de l'equip de Govern