L'EMD de Jesús

2015-2019

Regidors

Victor Ferrando i Sabaté

Fitxa

Alcalde-President

Susanna Gómez i Aixendri

Fitxa

Regidora

Mònica Sales de la Cruz

Fitxa

Regidora

Jordi Brull i Royo

Fitxa

Regidor

Indep.

Eva Marro i Colomé

Fitxa

Regidora

Josep Pere Puig i Rosales

Fitxa

Regidor

Juan Jose Subirats Blanch

Fitxa

Regidor

Albert Queral Bort

Fitxa

Regidor

Ramon Pujol Forés

Fitxa

Regidor