L'EMD de Jesús

2023-2027

Regidors

Victor Ferrando i Sabaté

Fitxa

Alcalde-President

Susanna Gómez i Aixendri

Fitxa

Regidora

Eva Marro i Colomé

Fitxa

Regidora

Pere Panisello Tafalla

Fitxa

Regidor

Carolina Echevarria Pujol

Fitxa

Regidora

Noelia Tomás Campos

Fitxa

Regidora

Marga Abelló Giner

Fitxa

Regidora

Ramon Pujol Forés

Fitxa

Regidor

Juan José Subirats Blanch

Fitxa

Regidor