L'EMD de Jesús

2019-2023

Regidors

Victor Ferrando i Sabaté

Fitxa

Alcalde-President

Susanna Gómez i Aixendri

Fitxa

Regidora

Pere Panisello Tafalla

Fitxa

Regidor

Eva Marro i Colomé

Fitxa

Regidora

Josep Pere Puig i Rosales

Fitxa

Regidor

Albert Queral Bort

Fitxa

Regidor

Judit Domènech Fernandez

Fitxa

Regidora

Ramon Pujol Forés

Fitxa

Regidor

Pau Alegria Estrada

Fitxa

Regidor