Escola de Música

Presentació

Inaugurada l'any 1996, l'Escola de Música Manel Martines i Solà és un projecte que permet als xiquets i xiquetes del nostre poble aproximar-se cap a la música des del seu nivell més elemental i d'iniciació.

A poc a poc, aquest projecte s'ha anat consolidant fins arribar a convertir-se en una escola consolidada amb una estructura clara que ofereix des dels nivells d'iniciació fins al Grau Elemental, així com tots els instruments de vent i de percussió també en tot el seu àmbit de Grau Elemental. L'aprenentatge d'instrument ha fet possible la constitució de la Banda de Música Manel Martines i Solà de Jesús, constituïda per més d’una trentena de músics. Ja ha assolit la categoria de Banda Federada dins la Federació de Bandes de Catalunya i representa el nostre poble en nombrosos actes arreu de les Terres de l'Ebre.

L'escola, a més, també imparteix ensenyaments d'altres instruments com piano, conjunt instrumental, coral, banda infantil, i a més també ofereix cant coral per a infants, adolescents i adults.

Tant l'escola com la banda porten el nom de Manel Martines i Solà, un músic rellevant dins la historiografia musical del nostre poble a principis del segle XX que va exercir com a mestre, director i compositor d'obres, tant per a música coral com per a banda.