Escola de Música

Finalitat

La finalitat principal d'aconseguir homologar l'escola és la de poder ordenar d'una manera reglada i atenent a normativa els ensenyaments que fins ara s'han estat oferint.

D'aquesta manera donaríem rigor i formalitzaríem un procés educatiu que està abastant un alt nombre d'usuaris.

Així mateix possibilitaríem la implementació d'un sistema oficial que ens duria també a estar sota la normativa i disposar tant dels drets com dels deures que regeixen aquest procés, en concret ens referim a les ajudes i subvencions que ens correspondrien.