Escola de Música

Denominació

L'escola s'anomenarà Escola de Música Manel Martines i Solà de Jesús. Aquest nom es també el que ostenta la Banda . El Mestre Manel Martines i Solà fou un músic rellevant dins la historiografia musical del nostre poble a principis del segle XX exercint com a mestre, director i compositor d'obres tant per a música coral com per a banda.